3028393, 3028393-, Pratt & Whitney PT6 Check Valve Seat

3028393, 3028393-, Pratt & Whitney PT6 Check Valve Seat

New / nos, Pratt & Whitney PT6 Check Valve Seat. P/N 3028393.

Condition Code
Condition NS
  • Views: 1762
  • Brand: Pratt Whitney
  • Product Code: Item # 18704
  • Availability: 1
  • $99.99